Hyvinvointivalmennus

”Suomen Terveyspäättäjät Oy toteuttaa yritysten työntekijöille ryhmäintensiivikursseja, joissa käsitellään yhdessä asioita jotka parantavat elämänlaatua. Annetaan työntekijöille esimerkkejä eri vaihtoehdoista ja otetaan aktiivisesti kantaa jokaisen henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen ja siihen että mitä kukin voisi tehdä parantaakseen työtehokkuutta.”

Tavoitteet:

 • parantaa yritysten työntekijöiden elämänlaatua
 • auttaa jaksamaan työssä paremmin
 • lisätä työtehokkuutta
 • parantaa työtyytyväisyyttä
 • parantunut sitoutuminen työnantajaan
 • vähentää sairaspoissaoloja
 • auttaa työntekijöitä oppia nauttimaan itse työstä (läsnäolo)
 • parantaa työntekijöiden itsetuntoa
 • tuoda lisää positiivisuutta arkeen
 • auttaa löytämään päämäärä
 • Kiitollisuus
 • Välttämättömien vitamiinilisien käyttö (d-vitamiini, omega-3) työtehokkuuden parantamisessa

Yhteistyö Suomen Terveysravinto Oy:n kanssa

 • Suomen Terveysravinto on terveystuotealan johtava toimija Suomessa, toimittaen terveystuotteita yli 200,000 tilaajalle Suomessa ja Baltian maissa
 • Suomen Terveyspäättäjät hyödyntää Suomen Terveysravinnon tietotaitoa / materiaalia koulutuksissa
 • Suomen Terveysravinto on toteuttanut asiakkailleen terveysjulkaisuja / terveysoppaita, joihin on kerätty eri tutkimusten tuloksia ja tehty yhteenvetoa asioista miten a) parantaa elämänlaatu b) syödä terveellisesti, c) hyödyntää arkielämässä lisäravinteita /vitamiineja d) saada liikunnasta iloa elämään